10 Habits to reduce high-frequency radiation

Straling als onderdeel van het holistisch gezondheidsmodel

Holistisch gezondheidsmodel van Happy HabitsDoor mijn kennis en gevoeligheid voor kunstmatige elektromagnetische velden, heb ik straling als één van de vele puzzelstukjes meegenomen binnen het holistisch gezondheidsmodel. Ik beschouw kunstmatige elektromagnetische velden als een belangrijke oorzaak van de enorme toename aan lichamelijke en geestelijke klachten die per individu kunnen verschillen.

“Iedereen is gevoelig voor elektrische velden”

Uit de vele geraadpleegde bronnen, ben ik ervan overtuigd geraakt dat jij net als ieder ander levend organisme gevoelig bent voor kunstmatige elektromagnetische velden.

In onze kunstmatige wereld is ook kunstmatige straling een van de oorzaken waardoor wij allerlei lichamelijke en geestelijke klachten kunnen ontwikkelen. De desastreuze effecten die kunstmatige elektromagnetische velden op het lichaam hebben, hangen af van de frequentie en de sterkte van de velden. Velden met relatief lage frequenties, zoals die van hoogspanningslijnen, kunnen zintuigen of zenuwen prikkelen en velden met relatief hoge frequenties, zoals die van zendmasten voor mobiele telecommunicatie, kunnen het lichaam of delen daarvan overmatig opwarmen.

“Gezondheid begint bij Happy Habits”

Het begint vaak met één of meerdere klachten die tijdens of na overbelasting door kunstmatige elektromagnetische velden ontstaan. Bij een dagelijkse overdosis neemt bij iedereen het aantal symptomen als ook de ernst van de klachten toe, zoals een huid die tintelend, jeukend of branderig aanvoelt, chronische vermoeidheid, slaapproblemen, hoofdpijn, hoge bloeddruk, hartkloppingen, ademhalingsproblemen, concentratieproblemen en geheugenverlies, oorpijn en oorsuizen, slechte spijsvertering, onvruchtbaarheid, depressie en kanker.

In deze blog vertel ik je in het kort wat hoogfrequente straling is en welke Habits jij kunt creëren om je zo goed mogelijk te beschermen bij het gebruik van draadloze apparaten.  Hiermee moedig ik je aan bewust om te gaan met de hoeveelheid elektrosoep en het gebruik hiervan tot een minimum te beperken. In mijn eBook ga ik ook in op kunstmatige laagfrequente straling die onze gezondheid kunnen schaden.

Wat is hoogfrequente straling?

Hoogfrequente straling is straling van zendmasten voor onder meer GSM, UMTS, 4G en wifi. Via dit soort zenders wordt een sterk elektromagnetisch veld gecreëerd. Hiermee wordt het draadloos verzenden van informatie mogelijk gemaakt.

“Deze straling zie je niet en ruik je niet, maar is er wel”

Hoogfrequente straling is nodig voor het gebruik van DECT-telefoons, mobiele telefoons, babyfoons, tablets, modems, slimme meters, alle toepassingen voor Internet of Things (IoT) en Machine to Machine (M2M), alle interne en externe wifi- en WLAN-netwerken.

10 Happy Habits voor het reduceren van hoogfrequente straling

Hieronder geef ik je graag 10 Happy Habits om blootstelling aan hoogfrequente straling te verminderen. Uiteraard zijn er nog veel meer Happy Habits die je tegen kunstmatige elektromagnetische velden beschermen. Op mijn website vind je veel waardevolle bronnen over straling als onderdeel van Happy Habits geneeskunde.

Habit # 1

Zet de wifi ‘s nachts uit wanneer je deze niet nodig hebt. Dit kan door de wifi fysiek uit te zetten of een tijdschema in te stellen bij je provider.

Habit # 2

Zet de wifi op de eco-stand (eco-wifi) of gebruik een stralingsarme wifi-router.

Habit # 3

Zorg ervoor dat je met je wifi op een kanaal zit die het minst gebruikt wordt in je omgeving. Je kunt dit uitvinden door een wifi kanaal scanner app te gebruiken.

Habit # 4

Zet de wifi op een zo laag mogelijk zendvermogen.

Habit # 5

Leg zoveel mogelijk een vaste verbinding aan met kabels voorzien van een metalen einde. Let erop dat je de wifi- en bluetooth-ontvangst hebt uitstaan op je apparaat.

Habit # 6

Gebruik geen draadloze DECT-telefoon of babyfoon. Ik raad je aan zoveel mogelijk gebruik te maken van een telefoon met een vaste verbinding.

Habit # 7

Draag je smartphone niet op je lijf en zet je telefoon op vliegtuigstand als je hem niet gebruikt. Houd bij bellen tenminste 2,5 cm afstand van je oor en zet je telefoon bij voorkeur op speaker stand.

Habit # 8

Leg je smartphone tijdens het slapen niet op je slaapkamer en al helemaal niet onder je hoofdkussen.

Habit # 9

Zet Bluetooth standaard uit en gebruik het zo min mogelijk.

Habit # 10

Installeer géén slimme meters of andere Internet of Things (IoT) toepassingen in je huis.

Zorg voor een sterk immuunsysteem

Het bewust omgaan met kunstmatige elektromagnetische velden is onderdeel van preventieve geneeskunde en moet daarom serieus genomen worden voor het behoud van een sterk immuunsysteem.

Naast het verminderen van blootstelling aan straling is het belangrijk om op alle vlakken aan een sterk immuunsysteem te werken. Dit doe je door gezonde gewoontes te ontwikkelen op zowel fysiek, mentaal, emotioneel als spiritueel gebied. Mocht je je leven op alle vlakken willen verbeteren, dan raad ik je aan dit samen met een holistisch coach te doen.

Vraag een gratis kennismakingsgesprek aan

en

Leer nog meer over straling

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze Blog, dan hoor ik het graag. Alle feedback is welkom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *