Insights from an electrohypersensitive (EHS) radiation expert – Dr. Hugo Schoonveld

Ik had het genoegen om Dr. Hugo Schooneveld persoonlijk te ontmoeten en hem een aantal vragen te stellen over elektrostress. Dr. Hugo Schooneveld is als (neuro) bioloog gepromoveerd aan de RU te Groningen. Om eigen EHS-ervaringen met anderen te delen, heeft hij in 2007 de Stichting Elektrohypersensitiviteit (Elektro Hyper Sensitiviteit) opgericht. Doel was de oorzaak van EHS-klachten te doorgronden en een oplossing voor de problemen te zoeken langs de weg van fysische veldreductie.

Tijdens onze ontmoeting hebben we onze kennis en ervaring met elektrostress gedeeld. Wij zijn het samen erover eens dat het belangrijk is om onze kennis en ervaring rondom kunstmatige elektromagnetische velden te verspreiden. In dit document vind je een korte samenvatting van ons gesprek. Mocht je naar aanleiding van dit interview nog vragen hebben, dan kun je mij mailen karin@happyhabits.eu

Hugo, hoe gaat het nu met jouw gevoeligheid voor EMV?

“Ik kan ermee leven, maar ik moet altijd rekening blijven houden met mijn overgevoeligheid. Ik kan bijvoorbeeld niet zomaar in een elektrische auto stappen.”

Welke maatregelen heb jij zelf genomen?

In mijn huis heb ik allerlei maatregelen genomen:

  • Ik heb de elektrische installatie (1) van elektrisch afgeschermde kabels voorzien.

(1) De elektrische installatie van een woning omvat naast het zich in de meterkast bevindende materieel van de verdeelinrichting, alle zaken die hierop zijn aangesloten zoals: buizen, kabels, leidingen, schakelaars, wandcontactdozen, verlichtingsarmaturen, machines, toestellen en al hetgeen nodig is om deze apparaten te voorzien van elektrische energie.

  • In mijn werkkamer heb ik dubbel warmte- en straling werend dubbelglas van type HR++ en ik heb stalen matten in de vloer laten aanbrengen voor geleiding.
  • Wij gebruiken per groep dubbelpolige netvrijschakelaars in de meterkast. Deze schakelen de spanning af wanneer er geen stroom gebruikt wordt en springen onmiddellijk aan nadat ergens binnen die groep stroom gevraagd wordt.
  • Alle aardaansluitingen in het huis worden naar een enkel punt geleid met behulp van een aardpen die wel 30 meter diep de grond in gaat. Dit kan omdat ons huis op een berg staat en het grondwater heel diep zit.
  • Wij gebruiken zoveel mogelijk natuurlijke materialen zoals houten bureaus, stoelen, wollen of katoenen kleden.
  • We maken zoveel mogelijk gebruik van een vaste telefoonverbinding.
  • Mijn PC staat op grote afstand van mijn beeldscherm. En het beeldscherm is een eenvoudig scherm zonder randapparatuur.
  • We gebruiken in huis gloeilampen. Enkel buitenshuis gebruiken we spaarlampen, omdat deze vaak en lang branden.

Doe jij ook iets op het gebied van voeding en leefstijl?

“Wij eten zoveel mogelijk biologisch. Verder heb ik een gebalanceerd leven waarin ik geen vermaak of afleiding nodig heb. Ik lees veel, vooral informatief. In mijn tijd op de faculteit deed ik in de weekenden aan wedstrijdzeilen. Als ik maandag op mijn werk kwam moest ik altijd enorm schakelen om weer op gang te komen. Nu vind ik mijn ontspanning in fietsen en het restaureren van oude schilderijen.”

Zie jij het aantal mensen met EHS toenemen de afgelopen jaren?

“Dat is moeilijk aan te geven, omdat ik daar geen data van bijhoud. Er is wel in 2016 een peiling uitgevoerd onder 750 mensen door het marktonderzoekbureau Kantar. Uit deze peiling blijkt dat een vijfde van de Nederlanders zich wel eens zorgen maakt over de invloed van elektromagnetische straling uit zendmasten op de gezondheid. Deze peiling is overigens in 2019 vrijgegeven.”

“Volgens de patiëntenvereniging Stichting EHS zijn zo’n 500.000 Nederlanders overgevoelig voor straling.”

Wat is volgens jou de dieperliggende oorzaak van symptomen door EMV?

“Dat is een heel moeilijk en precair proces, hoe het precies werkt weet ik niet.”

Hoe komt het dat mensen met EHS ook vaak overgevoelig zijn voor andere chemische stoffen? En meer voedselintoleranties ontwikkelen?

“Mensen met EHS hebben een algemene prikkelbaarheid. Ze zijn vaak ook gevoeliger voor licht, geluid en stemmingswisselingen. Mensen met EHS zijn te vergelijken met een gele kanarie in een kolenmijn (2).”

(2) Als je het hebt over “een kanarie in een kolenmijn” spreek je over iets dat gevoelig is voor ongunstige omstandigheden en dus prima werkt als indicator bij gevaar of problemen. Het is een toespeling op de gekooide kanaries die de mijnwerkers meenamen in de mijngangen. Kwamen er gevaarlijke gassen vrij, stierven eerst de kanaries en konden de mijnwerkers zich nog tijdig uit de voeten maken.

Aan de ene kant wordt er vaak gezegd dat mensen met een verslechterd immuunsysteem gevoeliger zijn en aan de andere kant wordt ook veel geschreven dat mensen die puur eten en leven gevoeliger zijn?

“Dit kan beide voorkomen, mensen met een verslechterd immuunsysteem zijn gevoeliger én mensen die puur eten kunnen ook gevoeliger zijn.” Omgekeerd zullen mensen die extreem elektrogevoelig zijn vaak lijden aan een slechter werkend immuunsysteem. Maar onduidelijk is wat oorzaak of gevolg is.

Nemen de symptomen door uitrol van 5G toe bij mensen met elektrostress?

“Op 28-7-2020 zijn de eerste zenders van de 5e generatie mobiele telefonie in gebruik genomen door drie telecombedrijven. Die zenders werken op (vooral) 700 MHz. Het betreft een soort ‘instapmodel 5G’ zender, zonder de voorzieningen van de latere 3,5 GHz in 2022 en de 26 GHz zenders in 2027 of later. Sommige mensen krijgen mogelijk extra elektrostressklachten (EHS), zeker bij de 3,5 GHz ‘small cells’ die zeer talrijk worden. Nieuwe aspecten van 5G zijn verder het pulserende 50 Hz karakter van de straling en de chronische aanwezigheid. Bij de voorgenomen 26 GHz zenders komt daar nog bij het risico van opwarming van de huid en verstoring van fysiologische functies door non-thermische effecten.

De huid is een groot, delicaat, dun en kwetsbaar orgaan. De recent ge-update blootstellingslimieten houden geen rekening met de speciale positie en functies van de huid. Wetenschappelijk onderzoek toont veel effecten van 5G straling op biologische materie, maar een koppeling tussen fysiologische effecten en gezondheidsproblemen kan nog steeds niet gelegd worden. Het is tijd om een ‘task force’ op te richten om speciaal de effecten van 5G straling op de huid – en indirect op het welzijn – in beeld te krijgen en de blootstellingslimieten daarop af te stemmen. Meer gedetailleerde informatie hierover is te vinden in mijn Blog 5G systemen komen in fasen – ook de gezondheid- en huidproblemen”.

MHz= megahertz = miljoen trillingen per seconde; GHz = gigahertz = miljard trillingen/sec.

Hoe zie jij de toekomst voor wat betreft 5G?

“Deze zie ik vrij somber in. Het lijkt een fenomeen dat niet tegen te houden is. Het wordt ons opgedrongen en er is maar een klein deel van de bevolking bewust van de gevaren. Bovendien is het niet het enige probleem dat op ons afkomt.“

Zie jij een verband tussen 5G en het aantal slachtoffers door het Corona virus?

“Hier is geen wetenschappelijk bewijs voor. Het zou kunnen, de evidentie is heel vaag en ik weet ook niet alles. Er is recent een artikel gepubliceerd met een hypothese over het verband van 5G en COVID. Maar de tijdschriftuitgever heeft het artikel wegens onvolkomenheden heel snel weer teruggetrokken. Echter deze publicatie is vrij complex en lastig te begrijpen. Elektriciteit speelt op alle niveaus een rol. Dit vormt ook de sleutel om het effect te gaan begrijpen. Uiteindelijk wordt alles beïnvloed voor EMV volgens de bevindingen in het boek Elektrisch Ecosysteem van Sander Funneman.”

“Alle ziekte begint in de darmen” – Hippocrates. Hier zit 80% van je immuunsysteem en daar zitten ook de meeste bacteriën. Ook zij worden beïnvloed door emv’s. Wij zijn meer bacterie dan mens. Zie jij dat ook zo?

“Jazeker, zonder bacteriën is er geen leven: het is een symbiose. Ze bevinden zich in letterlijk alle lichaamsdelen, organen en weefsels.”

Ken jij de theorie van een incubatietijd van een half jaar na uitrol van 5G?

“Nee, deze theorie ken ik niet.”

Welke invloed kun jij uitoefenen op de overheid? En zie jij al resultaat?

“Mijn invloed is zeer gering geweest al die jaren, hoewel de bekendheid met het verschijnsel elektrohypersensitiviteit (EHS) duidelijk is toegenomen. Doel van de Stichting EHS is om samen met overheden een stiltegebied in te richten waar mensen met EHS, MCS (3), LFG (4) en andere milieugevoeligheden zich tijdelijk of permanent aan hinderlijke milieufactoren kunnen onttrekken.

(3) MCS – Multiple Chemical Sensitivity ofwel meervoudige chemische overgevoeligheid. Mensen met MCS worden ziek van verflucht, parfum …

(4) LFG – Laagfrequent geluid heeft een frequentie onder de 100 hertz. Geluid onder 20 hertz is niet te horen, maar wel te voelen als druk op de oren.

De instanties die ik heb geadviseerd, kennen vaak hun eigen agenda. In het algemeen gaat het partijen erom om vooral geen paniek te zaaien en mensen gerust te stellen.”

Uit dit interview blijkt maar weer hoe complex straling is op onze gezondheid. Helaas wordt Elektrostress nog niet door vele Nederlandse artsen onderkend. Het is zeker een van de vele puzzelstukjes uit het holistisch geneeskundig model. Als holistisch gezondheidscoach en ervaringsdeskundige neem ik straling wel degelijk serieus mee bij de opsporing naar de dieperliggende oorzaken van het hebben van chronische klachten en ziektes. Denk daarbij ook aan het oplossen van Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK).

Vraag een gratis kennismakingsgesprek aan

en

Leer nog meer over straling

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze Blog, dan hoor ik het graag. Alle feedback is welkom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *