Happy Habits Reset

Interview “Contouren van een post-co ro na samenleving deel II”

Het idee van een Happy Habits Reset is ontstaan door een interview van Loek Dullaart met Harrie Salman. Hierin wordt gesproken over een andere cultuurontwikkeling om Co ro na aan te pakken. Het interview “Contouren van een post-co ro na samenleving #2” is te vinden op de website van Café Weltschmerz onder Co ro na/video’s.

Tijdens het interview wordt de huidige aanpak besproken van een ontwikkeling naar een controle-maatschappij. Hierbij wordt er voor ons gedacht. Deze ontwikkeling wordt afgezet tegen een ontwikkeling van onderaf. Waarbij het gaat om een creatieve maatschappij gebaseerd op een menswaardige manier van leven dichtbij de natuur.

Harrie is cultuurfilosoof en houdt zich bezig met cultuurontwikkelingen in de maatschappij in het verleden, heden en de toekomst. Hij heeft onder andere het boek De Grote Reset geschreven als reactie op het boek the Great Reset van Klaus Schwab met zijn ideeën over de vierde industriële revolutie.

Het boek De Grote Reset

Harrie beschrijft in zijn boek de manier waarop momenteel het Co ro na virus wordt bestreden. Hij stelt dat het een virus is, niet dodelijker dan andere griepvirussen. Hiervoor werd de democratie in maart 2020 door noodwetten gedeeltelijk buiten werking gezet. Waarbij de media de spreekbuis van de overheid is geworden. Er wordt een wereldwijde gezondheidsdictatuur ingesteld. En op de achtergrond hiervan speelt de Great Reset, het plan van het World Economic Forum om met behulp van technologische innovaties de wereld fundamenteel te veranderen. Op alle terreinen van de maatschappij zijn processen aan de gang die tot een totalitaire wereldregering kunnen leiden.

Als vrije mensen worden we daarom uitgedaagd de samenleving naar onze eigen idealen in te richten. De oplossing voor een nieuwe toekomstmaatschappij is door Harrie opgesteld in twaalf punten. Deze punten vormen een alternatieve reset als antwoord op de Great Reset. Het ontwerp is gebaseerd op een nieuwe cultuur, waarbij er niet meegegaan wordt met wat de wereldelite ons voorschotelt. Belangrijk is dat het een ontwikkeling is van onderaf gebaseerd op creativiteit, menselijke autonomie en zelfbewustzijn. Ook gaat het om menswaardige manieren van leven en het nemen van verantwoordelijkheid over alles wat we doen in samenhang met de natuur.

De creatie van een cultuurontwikkeling op basis individuele mensen kun je niet van bovenaf opleggen. Mensen zullen het leven zelfstandig in handen moeten nemen om er met elkaar iets moois van te maken. Onderstaande twaalf punten helpen bij het ontwikkelen van een alternatieve cultuur.

Twaalf punten – wat we kunnen doen (Harrie Salman)

 1. Ontwikkelen van sociaal bewustzijn
 2. Werken aan je gezondheid
 3. Ontwikkelen van bewustzijn voor de levende natuur
 4. Vermijden van Vaccins
 5. Versterken van immuniteit
 6. Zorgen voor gezonde voeding
 7. Terugdringen van elektromagnetische straling
 8. Beschermen van onze ziel
 9. Ontgiften van het lichaam
 10. Overwinnen van verslavingen
 11. Ontwikkelen van zelfkennis
 12. Nastreven van spirituele ontwikkeling

Verderop in het gesprek worden voorbeelden gegeven van deze punten. Zo zijn er tijdens Co ro na veel aanmeldingen gekomen om als vrijwilliger te werken in biologische tuinen. Mensen zien het belang in van gezonde voeding, dat helpt bij het versterken van je immuniteit.

Een ander positief initiatief wordt genoemd door Loek. Hierbij gaat het om vrijwilligers met een moestuin die voedsel leveren aan de voedselbank. Dit om ervoor te zorgen dat mensen niet alleen “voedsel” van de supermarkt krijgen maar verse en gezonde producten van het land.

Het holistisch geneeskundig model Happy Habits®

Het mooie is dat de twaalf punten genoemd door Harrie precies passen in het holistisch geneeskundig model Happy Habits®. Binnen dit leefstijlmodel worden alle individuele gewoontes bekeken vanuit de vier kwadranten innerlijk, relaties, omgeving en gedrag. Dit model komt voort uit jarenlang onderzoek door Karin Kersten, holistisch geneeskundig coach. Karin’s visie is gebaseerd op het nemen van individuele verantwoordelijkheid en gedragsveranderingen die dicht bij de natuur staan. Dit als antwoord op de negatieve effecten op de volksgezondheid  beïnvloed door grote internationale bedrijven, zoals de farmaceutische-industrie, voedingsmiddelenindustrie en tech-bedrijven.

Happy Habits Reset

De reset is gebaseerd op de visie van Karin: “Wij hebben een nieuw model van gezondheidszorg nodig, één die een revolutie teweegbrengt in de manier waarop we chronische ziektes kunnen voorkomen en aanpakken. Mijn visie is om het huidige denken in ziektes, klachten en behandeling volledig te transformeren in een holistisch gezondheidsmodel waarin het zelf-genezend vermogen van het totale lichaam hersteld en geactiveerd wordt. Met de epidemie van obesitas, diabetes, kanker en andere lichamelijke en geestelijke ziektes die wereldwijd exploderen, kunnen en moeten we niet naar vaccinaties en pillen blijven grijpen.”

Karin staat voor een Happy Habits Reset waarbij mensen individuele verantwoordelijkheid nemen en met elkaar bewuster leven, dichtbij de natuur. Werk aan je bewustzijn voor datgene wat je gezond, rijk en gelukkig maakt.

Samenvatting
Happy Habits Reset
Artikel naam
Happy Habits Reset
Beschrijving
Karin staat voor een Happy Habits Reset waarbij mensen individuele verantwoordelijkheid nemen en met elkaar bewuster leven, dichtbij de natuur.
Auteur
Publisher Name
Happy Habits
Publisher Logo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *