Doneer voor de veldmeting 5G op de Veluwe

Onderzoekers willen een veldmeting 5G starten op de Veluwe

Zoals het Amazonegebied de longen zijn van de aarde. Zo vormen de Veluwe de longen van Nederland. Boseigenaren, andere burgers en verschillende wetenschappers maken zich zorgen over de gezondheid van deze longen. Zij zijn namelijk bezorgd over de effecten van toenemende kunstmatige straling van zendmasten op het ecosysteem. Deze mogelijke effecten willen zij gaan meten door middel van een veldmeting 5G.

Eigenlijk zou dit onderzoeksproject Veldmeting Elektromagnetische Velden (EMV) Veluwe moeten heten. Want er wordt er niet alleen onderzoek gedaan naar de effecten van de elektromagnetische velden van 5G, maar van alle G’s die op de Veluwe geïnstalleerd zijn. Het onderzoek dankt zijn naam aan de installatie van 5G, die onlangs begonnen is. De onderzoekers zijn niet tegen of voor 5G, maar wel voor het voorzorgsprincipe. Hiervoor is onafhankelijk onderzoek nodig naar de effecten van de elektromagnetische velden van 5G en van eerdere generaties mobiele telefonie op mens en natuur.

Er is onderzoek nodig naar de effecten van 2G, 3G, 4G en 5G op mensen, dieren en planten op de Veluwe. Dit zal gedaan worden aan de hand van uit te voeren metingen op enkele specifieke locaties op de Veluwe en zo mogelijk met historische data. Dit onderzoek is uniek en, voor zover bekend, nooit eerder in deze vorm gedaan. Hierdoor zullen we beter dan voorheen weten wat het ‘stralingslandschap’ is. Ook zullen we weten hoe dit gaat veranderen, evenals de mogelijke veranderingen in natuur en volksgezondheid. 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.